fbpx

Click here for the English version

Wil je een Baby Mindful Cadeaubon KOPEN? – KLIK HIER

 

 

Heb je een Baby Mindful Cadeaubon GEKREGEN?

 

 

Wat leuk! Gefeliciteerd!
Hier vind je alle informatie over wat je kunt krijgen,
hoe je het kunt inwisselen en de toepasselijke voorwaarden.

 

Wat kan ik krijgen?

Je kunt elke €25,- cadeaubon inwisselen voor één privésessie bij jou thuis.

Wat is Baby Mindful?

Tijdens deze sessies ligt de aandacht op het ‘zijn’ in plaats van ‘doen’ en brengt de ouder quality time door met hun baby. Dat maakt dat onze sessies vooral heel rustig zijn en de nadruk ligt op het mindful genieten van elkaar en de band die ouder en baby met elkaar opbouwen.
Op de melodie van bekende kinderliedjes doe je verschillende oefeningen die de band tussen jou en je kind versterkt. Dit zal je opmerkzamer maken voor de signalen die je kindje geeft. Tegelijkertijd leer je jezelf de rust te gunnen en te geven die JIJ nodig hebt.
Lees HIER meer over Baby Mindful

Hoe kan ik mijn cadeaubon inwisselen?

Stuur me een e-mail (info@metsylvia.nl) waar je vermeldt waar je woont en datum/tijd-voorkeuren voor je sessie, zodat we het kunnen inplannen.

Cadeaubon Voorwaarden

1. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
2. Een cadeaubon is niet overdraagbaar en wederverkoop is verboden.
3. Als een cadeaubon wordt verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt zonder toestemming, wordt in deze omstandigheden geen vervanging verstrekt.
4. Een cadeaubon mag niet worden gecombineerd met andere vouchers en is niet geldig voor andere promo’s en aanbiedingen.
5. Geldig t/m 6 maanden na uitgifte.

 

 

 

 

 

Wil je een Baby Mindful Cadeaubon KOPEN?

 

Dat is geweldig!
Hier vindt je alle informatie over hoe je het kunt kopen.

Wil je ook weten wat je kunt krijgen, hoe je het kunt inwisselen en de toepasselijke voorwaarden? Kijk hierboven.

 

Kan ik zelf het bedrag kiezen?

De beschikbare bedragen zijn € 25, € 50, € 75, € 100. Wil je een ander bedrag kiezen? Neem contact op met mij zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Hoe kan ik het kopen?

Een cadeaubon bestel je via deze formulier:

   

  Binnen 2 werkdagen krijg je van mij een bevestigingsmail met de factuur. Zodra de betaling binnen is, wordt de cadeaubon per post naar je opgestuurd.
  Er komen €4,75 verzend- en administratiekosten bij (met postnl Track & Trace) of €2,50 (verzonden op eigen risico, zonder Track & Trace). Je kan ook een telefonische afspraak maken om de cadeaubon(nen) op te komen halen en contant te betalen, de €4,75 vervalt dan.
  Let op! De Cadeaubon is geldig t/m 6 maanden na uitgifte.

  Hoe ziet de cadeaubon eruit?

  Hier zie je een voorbeeld van de voor- en achterkant.
  De cadeaubon is gepersonaliseerd met beide namen en het is mooi ingepakt.

              

   

   

   

   

  English version

  Do you want to PURCHASE a Baby Mindful Gift Certificate? – CLICK HERE

   

   

  Have you RECEIVED a Baby Mindful Gift Certificate?

   

   

  How nice! Congratulations!
  Here you will find all information about what you can get,
  how you can redeem it and the applicable conditions.

   

  What can I get?

  You can redeem every € 25,- gift certificate for one private session at your home.

  What is Baby Mindful?

  During these sessions parents will focus on ‘being’, rather than ‘doing’ and will spend quality time with their baby in a calming and supportive atmosphere. This means that our sessions are very quiet and the emphasis is on the mindful enjoyment of each other and the bond that parent and baby build up with each other.
  On the melody of well-known nursery rhymes you do various exercises that strengthen the bond between you and your baby. This will make you more attentive for the signals your baby gives. At the same time you learn to give yourself the rest that YOU need.
  Read more about Baby Mindful HERE.

  How can I redeem my gift certificate?

  Send me an e-mail (info@metsylvia.nl) where you mention where you live and date/time preferences for your session so that we can schedule it.

  Gift Certificate Terms and Conditions

  1. A gift certificate can not be exchanged for cash.
  2. A gift certificate is not transferable and resale is prohibited.
  3. If a gift certificate is lost, stolen, destroyed or used without permission, no replacement is granted in these circumstances.
  4. A gift certificate may not be combined with other certificates and is not valid for other promotions and offers.
  5. Valid until 6 months after issue.

   

   

   

   

   

  Do you want to PURCHASE a Baby Mindful Gift Certificate?

   

  That is great!
  Here you will find all information about how to purchase it.

  Do you also want to know what you can get, how you can redeem it and the applicable conditions? Look above.

   

  Can I choose the value myself?

  The available values are € 25, € 50, € 75, € 100. Do you want to purchase a different value? Please contact me so that we can discuss the possibilities.

   

  How can I purchase it?

  You can order a gift certificate via this form:

    

   Within 2 working days you will receive a confirmation email with the invoice. Once the payment is received, the gift certificate will be sent to you by post.
   There will be € 4,75 added for shipping and handling costs (with postnl Track & Trace) or € 2,50 (sent at your own risk, without Track & Trace). You can also make an appointment by phone to collect the gift certificate(s) and pay in cash, the € 4,75 is then cancelled.
   Attention! The gift certificate is valid up to 6 months after issue.

    

   How does the gift certificate look like?

   Here you can see an example of the front and back.
   The gift certificate is personalized with both names and it is nicely wrapped.