fbpx

Click here for the English version

 

Wat is Baby Mindful?

Baby Mindful sessies zijn geschikt voor ouders en baby’s van 6 weken tot 6 maanden.

Baby Mindful is een nieuwe aanpak in het werken met ouders van jonge baby’s en is ontwikkelt om een brede keuze aan activiteiten aan te bieden die stimuleren en kalmeren om baby’s natuurlijke ontwikkeling te ondersteunen. De sessies zijn samengesteld door psychologen, docenten en therapeuten om het vertrouwen en bewustzijn van baby’s te ontwikkelen.

Baby Mindful sessies zijn gebaseerd op het unieke en award winnende 7-stappen programma van Relax Kids en bevatten:

Beweging
Spel
Zachte stretchoefeningen
Zachte baby-aanraking / baby-massage
Ademhalingsoefeningen voor ouders
Affirmaties
Ontspanning / Visualisaties

Op de melodie van bekende kinderliedjes doe je verschillende oefeningen die de band tussen jou en je kind versterkt. Dit zal je opmerkzamer maken voor de signalen die je kindje geeft. Tegelijkertijd leer je jezelf de rust te gunnen en te geven die JIJ nodig hebt.

Tijdens deze sessies ligt de aandacht op het ‘zijn’ in plaats van ‘doen’ en brengen ouders quality time door met hun baby. Dat maakt dat onze sessies vooral heel rustig zijn en de nadruk ligt op het mindful genieten van elkaar en de band die ouder en baby met elkaar opbouwen.

Ouders ervaren sessies die zijn ontwikkelt om baby’s vertrouwen, bewustzijn alsook cognitieve, communicatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling te ondersteunen.

 

Voordelen voor baby’s:

 • Stimuleert en kalmeert terwijl baby’s natuurlijke ontwikkeling wordt ondersteund.
 • Het ontwikkelt hun vertrouwen en bewustzijn alsook hun cognitieve en communicatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling.
 • Genieten van rust en onverdeelde aandacht met de ouder wat de band tussen ouder en kind versterkt.
 • Helpt de ouder om kalm en bewust op hun baby’s behoeften te reageren.

 

Voordelen voor ouders:

 • Het ondersteunt ouders een rustige en veilige sfeer op te bouwen waarin ouder en kind kunnen groeien in hun nieuwe rollen en hun relatie tot elkaar.
 • Quality time met hun baby doorbrengen in een rustige en ondersteunende sfeer waar ze beiden profiteren van de zorgvuldige ontwikkelde oefeningen om zichzelf te ontspannen, onthaasten en zich zekerder en meer geaard te voelen.
 • Leren hun gevoelens op te merken en tools te ontwikkelen om zichzelf tot rust te kunnen brengen en eventueel anders te kunnen reageren.
 • Helpt ouders te kunnen reageren op de ‘uitdagingen’ van het ouderschap vanuit een gevoel van rust en balans.
 • Helpt ouders een band op te bouwen met hun baby vanuit rust en ontspanning en baby’s ontwikkeling te ondersteunen.
 • Helpt ouders bewust te worden van de link tussen hun emoties en die van hun baby.
 • Helpt ouders zich te realiseren dat hun behoeftes ook belangrijk zijn en dat ze ook zichzelf moeten koesteren en goed voor zichzelf moeten zorgen.
 • Het geeft ouders toestemming om even pas op de plaats te maken en tijd voor zichzelf te nemen indien dit nodig is.

Houd er rekening mee dat, aangezien er wat beweging en stretching is, we vragen moeders die hun 6-weken controle nog niet hebben gehad, met name als ze een keizersnede hebben gehad, toestemming van hun huisarts of verloskundige te krijgen.

Baby Mindful sessies zijn geschikt voor baby’s van 6 weken tot 6 maanden.

 

Wanneer en waar?

Dag, locatie en tijdstip in overleg
Voor meer informatie stuur dan een e-mail naar info@metsylvia.nl of bel me op 06-23544200.

Wil je liever een privésessie bij jou thuis? Dat is mogelijk vanaf € 25,- per sessie *. Deze kunnen in het Nederlands of Engels zijn.
Het is ook mogelijk om een sessie bij jou thuis te geven voor een (kleine) groep ouders en baby’s, stuur me een e-mail met jou wensen en ik zal je het best passende voorstel terugsturen.

Je kunt ook een of meer sessies cadeau geven met onze cadeaubon, exclusief in Apeldoorn en omgeving!
Het maakt een geweldig baby shower of geboortegeschenk, lees meer HIER.

* Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele reiskosten. Reiskosten buiten Apeldoorn € 0,19 per kilometer vanaf postcode 7323EN .

 

 

Wat mensen zeggen over Baby Mindful:

Ik vond het een erg prettige sessie, heerlijk rustig. Je legt goed uit wat de bedoeling is en wat de stappen zijn.
Jort was de rest van de dag nog heerlijk rustig net zoals in de sessie zelf.  Ik geef de sessie een 10, een erg prettige ervaring!

– Joyce en Jort van 14 weken

 

​​De Baby Mindful sessie vond ik leuk. Het was voor mij persoonlijk meer een opfris sessie dan vernieuwd. Desondanks vond ik het erg fijn om weer aan herinnerd te worden om bewuster met mijn baby te zijn.
Als gevolg van de sessie zing ik nu veel meer naar mijn baby, want dit had hij als zeer erg prettig ervaren tijdens de sessie
.

– Nassima en Rafi van 9 weken

 

Mijn baby en ik vonden de sessie erg fijn, ook al was ze wat onrustig. Na de sessie was ze heerlijk ontspannen en erg vrolijk. Ik zelf merkte dat ik er zelf ook heel ontspannen van werd en ik maak op een andere manier contact met mijn baby.
Ik vond het erg fijn dat je me op mijn gemak stelde en ook liet merken dat het geen probleem was dat ze huilde.

– Maud Valk en baby meisje van 10 weken

 

Ik vond het leuker dan ik had gedacht. Ik kwam echt even samen met mijn baby. In alle drukte en dingen die gedaan moeten worden in het leven was ik echt even op ons gefocust.
Ik vond het ook fijn hoe jij met ons samen was, je hebt een fijne prettige persoonlijkheid. Ik voelde mij op mijn gemak waardoor ik mij eraan over kon geven.

– M. Huisman en baby meisje van 7 weken

 

 

 

English version

 

What is Baby Mindful?

Baby Mindful sessions are suitable for parents and babies aged 6 weeks to 6 months.

Baby Mindful is a new approach to working with parents of young babies, and has been created to offer a range of activities which will stimulate and calm whilst supporting baby’s natural development. Sessions have been designed by psychologists, teachers and therapists to help develop babies’ confidence and awareness.

Baby Mindful sessions are based on the unique award wining Relax Kids 7-step approach and include:

Movement
Play
Gentle stretching
Gentle baby touch / baby-massage
Breathing exercises for parents
Affirmations
Relaxation / Visualizations

On the melody of well-known nursery rhymes you do various exercises that strengthen the bond between you and your baby. This will make you more attentive for the signals your baby gives. At the same time you learn to give yourself the rest that YOU need.

During these sessions parents will focus on ‘being’, rather than ‘doing’ and will spend quality time with their baby in a calming and supportive atmosphere. This means that our sessions are very quiet and the emphasis is on the mindful enjoyment of each other and the bond that parent and baby build up with each other.

Parents will experience classes which have been designed to help encourage their baby’s confidence and awareness along with their cognitive, communicative, social, emotional and physical development.

 

Benefits for babies:

 • To both stimulate and calm whilst supporting their natural development.
 • To encourage their confidence and awareness along with their cognitive, communicative, social, emotional and physical development.
 • To enjoy quiet and unhurried time with parents, which will enhance bonding.
 • To help their parents feel calmer and more confident about responding to their needs.

 

Benefits for parents:

 • To support parents to build a calm, safe, and soothing space where they can grow and transition into their new roles.
 • To spend quality time with their baby in a calming and supportive atmosphere where they will benefit from carefully designed exercises to help themselves relax, unwind, and feel more confident and grounded.
 • To learn how to take note of their feelings, and to develop the tools to calm or adjust themselves as needed.
 • To help parents learn to how to respond to the ‘dance of parenthood’ from a place of feeling calm and centred.
 • To help parents feel calmer and more relaxed while they bond with their baby and support their development.
 • To introduce parents to practical life tools that will be beneficial throughout their parenting journey.
 • To help parents become more aware of the link between their emotional state and that of their baby.
 • To encourage parents to realise that their needs are important too, and to recognise the value of nurturing themselves.
 • To encourage parents to believe that they have the “permission” to just stop and rest, and to take some time for themselves.

Please note that, as there is some movement and stretching involved, we do ask that mothers who have not yet had their 6 week check, particularly if they have had a Caesarean section, receive permission from their GP or midwife.

Baby Mindful sessions are suitable for babies aged 6 weeks to 6 months.

 

When and where?

Day, location and time upon consultation
For more information please send an email to info@metsylvia.nl or give me a call on 06-23544200

Would you prefer a private session at your home? This is possible as of € 25,- per session*. These can be in Dutch or English.
It is also possible to give a session at your home for a (small) group of parents and babies, send me an e-mail with your wishes and I will send you back the best suitable proposal.

You can also give one or more sessions as a gift with our gift certificate, exclusive in Apeldoorn and surroundings!
It makes a great baby shower or birth gift, read more HERE.

* These rates are including 21% BTW and excluding eventual travel costs. Travel costs outside of Apeldoorn € 0,19 per kilometer from postal code 7323EN.