fbpx

Algemene Voorwaarden

Click here for the English version
Algemene Voorwaarden download

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen die door met Sylvia gegeven worden en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
 • Iedere deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving door middel van het tekenen van het inschrijfformulier.
 • met Sylvia kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. met Sylvia zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Aansprakelijkheid

 • met Sylvia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsel, blessures, schade aan of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de les.
 • Lessen worden gevolgd op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • De docent dient altijd op de hoogte gehouden te worden van evt. ziektes, blessures en evt andere (chronische) beperkingen.
 • Indien de deelnemer onder medische behandeling is of een operatie heeft ondergaan, dient hij/zij in overleg met zijn behandeld arts onze lessen te volgen.

Lesgeld betaling, prijswijziging en afmelden

 • De inschrijving is persoonsgebonden en kan daardoor niet overgedragen worden naar een ander persoon.
 • Betalingen voor bloklessen dienen voor de startdatum van de eerste les te worden voldaan, via een bank overboeking naar het rekeningnummer van Let’s do Yoga Apeldoorn: NL49 KNAB 0255 6533 87.
 • Indien de betaling niet wordt ontvangen voor de startdatum van de les, wordt uw account als een te late betaling behandeld en kunnen we, naar onze volledige discretie, eventuele toekomstige boekingen annuleren en we zijn niet verplicht om nieuwe boekingen te accepteren.
 • Wij behouden ons het recht voor om eventuele late betalingen door te geven aan derden incassobureaus na een laatste waarschuwing is afgegeven, dit kan u extra kosten brengen ivm de resolutie van de schuld te dekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot rente en kantoorkosten.
 • Een of losse les kan altijd contant afgerekend worden bij de docent.
 • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats om wat voor reden dan ook.
 • met Sylvia behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website.
 • Indien je een keer niet kan meedoen, dient de docent hiervan vooraf op de hoogte gesteld te worden zodat de vrijgekomen plek evt. aan een andere kandidaat gegeven kan worden.
 • Als je niet naar de les komt (No Show) zonder je van te voren af te melden (min. 24 uur van te voren), wordt die gemiste les in rekening gebracht.

Annulering of vervanging les

 • Het kan voor komen dat een les vervangen wordt door een andere docent (ivm ziekte of vakantie). Mocht dit zich voordoen dan worden de deelnemers zsm op de hoogte gesteld.
 • Indien er door onvoorziene omstandigheden een les op het laatste moment geannuleerd moet worden, kan met Sylvia zich niet verplichten deze te vervangen. In geval dit zich voordoet worden de deelnemers zsm op de hoogte gesteld.
 • met Sylvia behoudt zich het recht om een les te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn (minimaal 4 aanwezigen benodigd).
 • Indien een les geannuleerd wordt door met Sylvia, wordt de gemiste les NIET in rekening gebracht.
 • met Sylvia heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer te weigeren.

Feest en vakantiedagen

 • Op feestdagen is met Sylvia gesloten, dit zal tijdig worden aangegeven op de website.
 • Er is geen les tijdens schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Midden Nederland worden aangehouden.
 • Andere evt vakantiesluiting van met Sylvia wordt aangegeven op de website

 

Kinder Lessen Extra Voorwaarden en Regels

 

Kinder Lessen Extra Voorwaarden download

 

Bereikbaarheid van de ouder(s)/verzorger(s)

 • Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat met Sylvia u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt met Sylvia dit graag van u.

Brengen en ophalen

 • met Sylvia verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 á 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Indien uw kind meer dan 5 minuten te laat is, kan uw kind niet meer aan deze les deelnemen. Het is te storend voor de les aangezien de les altijd met ontspanningsoefeningen begint.
 • Graag erop letten dat uw kind voor de les (zonodig) gebruik maakt van het toilet en de handen heeft gewassen.
 • Graag uw kind op tijd ophalen. Het kan zijn dat er weer andere kinderen komen voor de volgende activiteit. Als u later denkt te komen, belt u dan even van tevoren of het goed is dat uw kind iets langer blijft.
 • Mocht iemand anders dan u zelf, uw kind na de les komen ophalen, graag dit voor aanvang van de les laten weten.

Misdragen

 • Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt met Sylvia zicht het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

Kleding

 • Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen (bv. Trainings- of joggingbroek en een T-shirt). In de winter zijn sokken met anti-slipzool aan te raden.
 • Matten/Dots zijn aanwezig.
 • Tijdens de lessen moeten mond en broekzakken leeg zijn, sieraden bij voorkeur af en beter nog: thuislaten.

Mededelingen

 • Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis.
 • Alle mededelingen worden ook op de website vermeld en/of per email gecommuniceerd.

Ongevallen en aansprakelijkheid

 • met Sylvia is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
 • met Sylvia neemt alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat hun lessen veilig zijn. Echter, bent u het erover eens dat uw kind zich bezig zal houden met lichamelijke activiteiten die enig risico op letsel kunnen inhouden.
 • U erkent dat u bent geadviseerd om uw huisarts te raadplegen met betrekking tot enig verleden of tegenwoordig letsel, ziekte, gezondheidsprobleem of een andere aandoening of medicatie die van invloed kan zijn op uw kind’s deelname aan kinderlessen.
 • U neemt de bovenstaande risico’s aan en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die door uw kind wordt veroorzaakt en ontslaat en houdt met Sylvia, haar eigenaars, functionarissen en personeel, inclusief haar docenten en leveranciers, onschadelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit letsel van uw kind of andere personen of eigendommen.
 • Als het letsel door u of uw kind wordt veroorzaakt, of door een derde die niet verbonden is met de dienstverlening van met Sylvia, of door gebeurtenissen die met Sylvia (haar eigenaars, functionarissen en personeel, inclusief haar docenten en leveranciers) niet had kunnen voorspellen of voorkomen, ook al had zij alle redelijke zorg genomen.
 • met Sylvia stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouder(s) en/of verzorger(s) voor, tijdens of na de les.
 • met Sylvia stelt de ouder(s) en/of verzorger(s) aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de ruimte en/of inventaris van met Sylvia.

Annuleringen en terugbetalingen

 • Pro rata restitutie zal worden gegeven indien de annulering schriftelijk wordt gedaan vóór de tweede bijgewoond les van de serie. Er is € 5, – administratiekosten voor terugbetalingen als u een serie lessen annuleert.
 • In het geval dat de les wordt geannuleerd door met Sylvia en het kan niet worden verplaatst, heeft u recht op een redelijke terugbetaling van de kosten voor die les.

 

Kinder Groepslessen Extra Voorwaarden en Regels

Kinder Groepslessen Extra Voorwaarden download

 

Aanwezigheid van de leerkrachten

 • Ten alle tijden moet er minstens een leerkracht aanwezig zijn. Als de verantwoordelijke leerkracht moeten afwezig zal zijn, voor welke reden dan ook, zal hij/zij regelen dat een andere leerkracht zijn/haar plaats in neemt.

Kleding

 • Zorg ervoor dat de kinderen soepel zittende kleding aandoen, waarin zij makkelijk kunnen bewegen (bv. Trainings- of joggingbroek en een T-shirt). In de winter zijn sokken met antislipzool aan te raden.
 • Matten/Dots zijn aanwezig.
 • Tijdens de lessen moeten mond en broekzakken leeg zijn, sieraden bij voorkeur af.

Mededelingen

 • Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt de school/BSO/KDV contactpersoon hierover informatie per email.

Ongevallen en aansprakelijkheid

 • met Sylvia is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
 • De school/BSO/KDV leerkrachten zijn verantwoordelijk om te communiceren naar met Sylvia als een kind lichamelijke en/of geestelijke klachten/bijzonderheden zou hebben, medicijnen gebruikt en/of andere omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de kinderlessen.
 • Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of het beoefenen van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort.
 • met Sylvia stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en leerkrachten voor, tijdens of na de les.
 • met Sylvia stelt de school/BSO/KDV aansprakelijk voor eventuele schade die door een of meer kinderen wordt aangericht aan de ruimte en/of inventaris van met Sylvia.

 

Algemene voorwaarden Workshops en Evenementen

Algemene voorwaarden Workshops en Evenementen download

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en evenementen die door met Sylvia gegeven worden en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
 • Iedere deelnemer gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij inschrijving door middel van het formulier op de website of via email.
 • met Sylvia kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van deze document is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

Aansprakelijkheid

 • met Sylvia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsel, blessures, schade aan of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de workshop of evenement.
 • Lessen worden gevolgd op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • De docent dient altijd op de hoogte gehouden te worden van evt. ziektes, blessures en evt andere (chronische) beperkingen.

Betaling, prijswijziging en afmelden

 • De inschrijving is persoonsgebonden en kan daardoor niet overgedragen worden naar een ander persoon.
 • Betalingen voor workshops en evenementen dienen 14 dagen voor de geplande datum te worden voldaan, via een bank overboeking naar het rekeningnummer van Let’s do Yoga Apeldoorn: NL49 KNAB 0255 6533 87.
 • Indien de betaling niet 14 dagen vóór de geplande datum wordt ontvangen, wordt uw account als een te late betaling behandeld en kunnen we, naar onze volledige discretie, eventuele toekomstige boekingen annuleren en we zijn niet verplicht om nieuwe boekingen te accepteren.
 • Wij behouden ons het recht voor om eventuele late betalingen door te geven aan derden incassobureaus na een laatste waarschuwing is afgegeven, dit kan u extra kosten brengen ivm de resolutie van de schuld te dekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot rente en kantoorkosten.
 • Workshops en evenementen kunnen tot 30 dagen voor de geplande datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleering tot 14 dagen vóór de startdatum wordt 50% van het tarief van het evenement in rekening gebracht. Bij annulering daarna is de deelnemer de volledige betaling verschuldigd.
 • Er wordt geen restitutie van lesgeld verleend als je om wat voor reden niet in staat bent om naar de workshop of evenement te komen. Eventuele uitzonderingen worden bepaald door met Sylvia. In sommige gevallen is een terugbetaling mogelijk, maar we behouden het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen.

Annulering van workshop of evenement

 • Met Sylvia behoudt zich het recht voor om de workshop of evenement te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. In dit geval ontvangt u een volledige terugbetaling.
 • Met Sylvia behoudt zich het recht om een les te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn (minimaal 4 aanwezigen benodigd).

 

 

 

 

English version

General Terms & Conditions

 

General Terms & Conditions download

General

 • These terms & conditions apply to all classes given by met Sylvia and apply without exception to all participants.
 • Each participant agrees to the terms and conditions for subscription by signing the application form or by participating in the class.
 • met Sylvia may amend these Terms and Conditions from time to time. The latest version of the Terms and Conditions is always the current version and is always available on the website. met Sylvia will announce in advance by e-mail any changes to the Terms and Conditions.

Liability

 • met Sylvia cannot be held liable for any accidents, injuries, damage or thefts of personal belongings before, during or after the class.
 • Classes are followed at the own risk of the participant.
 • The teacher should always be aware of any diseases, injuries or any other (chronic) limitations or disabilities.
 • If the participant is under medical treatment or underwent surgery, he/she should follow our class after consultation with his/her doctor.

Fees payment, price change and absence

 • Your registration is personal and therefore cannot be transferred to another person.
 • Payment for the x-class blocks must be done in advance before the start of the first lesson, through bank transfer to the bank account of Let’s do Yoga Apeldoorn: NL49 KNAB 0255 6533 87.
 • If payment is not received by the lesson’s start date, then your account will be treated as a late payment and we may at our complete discretion cancel any future bookings and we shall not be obliged to take any further bookings.
 • We reserve the right to pass any Late Payments on to third-party debt collection agencies after a final warning has been issued, you may accrue additional charges in order to cover debt resolution costs, including but not limited to interest and agency fees.
 • A single class can always be paid cash to the teacher.
 • No refund of lesson fees will take place for any reason whatsoever.
 • met Sylvia reserves the right to change the prices. Any changes will be announced in advance through listing on the website and / or e-mail. The current prevailing prices are always on the website.
 • Please inform your teacher in advance in case you have to miss a class, so that an empty place can be given to other interested candidate.
 • In case you don’t come to the class (No Show) without informing in advance (at least 24 hours before), you will be charged for that lesson.

Cancellation or replacement of a class

 • It can happen that a class is replaced by another teacher (due to illness or vacation). Should this occur then participants are informed the soonest possible.
 • If a lesson has to be cancelled at the last minute due to unforeseen circumstances, met Sylvia is not obliged to replace the class. Should this occur then the participants are informed the soonest possible.
 • met Sylvia reserves the right to cancel a class when there are not enough participants (minimum 4 attendees required).
 • In case the class is cancelled by met Sylvia, you will NOT be charged for the missed lesson.
 • met Sylvia has the right to refuse participation of a participant without giving any reasons.

Bank holidays and vacations

 • met Sylvia is closed on bank holidays (public holidays), this will be indicated on the website.
 • met Sylvia is closed during school holidays. De school holidays from region Central Netherlands are held.
 • Any other possible closure due to vacation from met Sylvia will be indicated on the website.

 

Kids Lessons Extra Conditions and Rules

 

Kids Lessons Extra Conditions download

 

Accessibility of the parent(s)/guardian(s)

 • Should anything happen to your child during the lesson, it is important that met Sylvia can reach you. Therefore please indicate on the registration form not only your fixed phone number but also a mobile phone number and, if necessary an alternative phone number where you can be reached during the lessons. In the event of number changes please inform met Sylvia.

Bringing and picking up

 • met Sylvia kindly asks you to ensure that your child is on time (5 to 10 minutes before the lesson) so we can start on time. If your child is more than 5 minutes late, your child can not participate in the lesson. It is disruptive to the class as the lesson always starts with relaxation exercises.
 • Please make sure that your child uses the toilet (if necessary) before the lesson and washes his/her hands.
 • Please pick up your child on time. It may be that there are other children coming for the next activity. If you think you will arrive later, please call us in advance whether it is good that your child stays longer.
 • If someone other than you will pick up your child after class, please let us know before the lesson.

Misbehave

 • When a student misbehaves during a lesson,  met Sylvia reserves the right to deny the student access to these lessons, without refund of the tuition fees.

Clothing

 • Make sure your child wears loose comfortable clothing, in which he/she can move easily (for example sweatpants and a T-shirt). In winter we advise to wear socks with non-slip soles.
 • Mats / Dots are available.
 • During the lessons mouth and pockets must be empty, jewelry preferably off and even better: leave it home.

Announcements

 • If there is any important information to be shared, then your child will receive this information to take home.
 • All communications will be also listed on the website and/or communicated by email.

Accidents and liability

 • met Sylvia Apeldoorn is not liable for injuries.
 • met Sylvia takes all reasonable care in ensuring that their lessons are safe. However, you agree that you child will be engaging in physical activities that may involve some risk of injury.
 • You acknowledge you have been advised to consult with your child’s physician with respect to any past or present injury, illness, health problem or any other condition or medication that may affect your child’s participation in kids lessons.
 • You assume the above risks and accept responsibility for any injury sustained by your child and discharge and hold harmless met Sylvia, its owners, officers and personnel including its teachers and its suppliers from any liability arising from any injury to your child or other persons or property caused by your child’s participation in the met Sylvia lessons.
 • If that injury is caused either by your or your child’s own fault, or by a third party unconnected with met Sylvia’s provision of services, or by events which met Sylvia, its owners, officers and personnel including its teachers and its suppliers could not have foreseen or prevented even if they had taken all reasonable care.
 • met Sylvia is not liable for the loss or damage of property of children and parent(s) and/or guardian(s) before, during or after class.
 • met Sylvia will hold the parent(s) and/or guardian(s) liable for any damage caused by the child to the room and/or inventory property of met Sylvia.

Cancellations and Refunds

 • Prorated refunds will be given if cancellation is made in writing before the second attended class of the series. There is a €5,- processing fee for refunds if you cancel a series of classes.
 • In case the class is cancelled by met Sylvia and it can’t be rescheduled, you will be entitled to a reasonable refund of the charge for that class.

 

Kids Group Lessons Extra Conditions and Rules

Kids Group Lessons Extra Conditions download

Presence of teachers

 • At all times there must be at least one teacher present. If the responsible teacher must be absent, for whatever reason, he/she will arrange that another teacher takes his/her place.

Clothing

 • Make sure the children wear loose comfortable clothing, in which they can move easily (for example sweatpants and a T-shirt). In winter we advise to wear socks with non-slip soles.
 • Mats/Dots are available.
 • During the lessons mouth and pockets must be empty, jewelry preferably off.

Announcements

 • If there is any important information to be shared, the school/BSO/KDV contact person will receive this information by email.

Accidents and liability

 • met Sylvia is not liable for injuries.
 • The school/BSO/KDV teachers are responsible for communicating to met Sylvia if a child has physical and/or mental complaints/particularities, is using medicines and/or other circumstances that may be relevant to the kids lessons.
 • The school/BSO/KDV teachers are responsible for communicating to Let’s do Yoga Apeldoorn if a child has physical and/or mental complaints/particularities, is using medicines and/or other circumstances that may be relevant to the kids lessons.
 • In (severe) physical symptoms it is advisable to consult the doctor if practicing kidsyoga is possible.
 • met Sylvia is not liable for the loss or damage of property of children and teachers before, during or after class.
 • met Sylvia will hold the school/BSO/KDV liable for any damage caused by one or more children to the room and/or inventory property of met Sylvia.

 

General Terms & Conditions Workshops and events

General Terms & Conditions Workshops and events download

General

 • These general terms & conditions apply to all workshops and events given by met Sylvia and apply without exception to all participants.
 • Each participant agrees to the terms and conditions upon registration by means of the form on the website or via email.
 • met Sylvia may amend these Terms and Conditions from time to time. The latest version of the Terms and Conditions is always the current version and is always available on the website.

Liability

 • met Sylvia cannot be held liable for any accidents, injuries, damage or thefts of personal belongings before, during or after the workshop or event.
 • Lessons are followed at the own risk of the participant.
 • The teacher should always be aware of any diseases, injuries or any other (chronic) limitations or disabilities.

Fees payment, price change and absence

 • The registration is personal and therefore cannot be transferred to another person.
 • Payments for workshops and events must be paid 14 days before the scheduled date, through bank transfer to the bank account of Let’s do Yoga Apeldoorn: NL49 KNAB 0255 6533 87.
 • If payment is not received 14 days before the scheduled date, then your account will be treated as a late payment and we may at our complete discretion cancel any future bookings and we shall not be obliged to take any further bookings.
 • We reserve the right to pass any Late Payments on to third-party debt collection agencies after a final warning has been issued, you may accrue additional charges in order to cover debt resolution costs, including but not limited to interest and agency fees.
 • Workshops and events can be canceled free of charge up to 30 days before the scheduled date. In the event of cancellation up to 14 days before the start date, 50% of the workshop or event’s rate will be charged. In case of cancellation afterwards, the participant owes the full payment.
 • No refund will be granted if, for some reason, you are unable to attend the workshop or event. Any exceptions are determined by met Sylvia. In some cases a refund is possible, but we reserve the right to charge administration costs.

Cancellation of workshop or event

 • met Sylvia reserves the right to cancel the workshop or event without prior notice. In this case you will receive a full refund.
 • met Sylvia reserves the right to cancel a class when there are not enough participants (minimum 4 attendees required).